Arkitekturpris

För första gången delar Kristianstads kommun ut ett arkitekturpris. Priset går till den eller de som har gjort en betydelsefull insats inom byggnadsmiljöområdet avseende arkitektonisk utformning. Priset kan också ges till ett företag, en organisation, en förening eller en skolklass.

En betydelsefull insats inom byggnadsmiljöområdet avseende arkitektonisk utformning kan exempelvis avse:

- enskilda nya byggnader, byggnadsverk, stadsrum eller andra bebyggelsemiljöer.

- tillbyggnader, ombyggnader eller andra ändringar av redan befintliga miljöer eller byggnadsverk.

- informativa och/eller opinionsbildande insatser.
 

Vem vill du nominera?

Om du vet någon eller några som du anser bör vinna arkitekturpriset kan du skicka in din nominering till oss. Skriv ner namn och kontaktuppgifter till den du vill nominera samt en motivering varför du anser att din kandidat bör vinna. Skicka uppgifterna senast den 15 mars 2021 till katarina.olsson@kristianstad.se eller per post till

Kristianstads kommun
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhus Skåne
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.