Arkitekturpris

För första gången delar Kristianstads kommun ut ett arkitekturpris. Priset går till den eller de som har gjort en betydelsefull insats inom byggnadsmiljöområdet avseende arkitektonisk utformning. Priset kan också ges till ett företag, en organisation, en förening eller en skolklass.

En betydelsefull insats inom byggnadsmiljöområdet avseende arkitektonisk utformning kan exempelvis avse:

- enskilda nya byggnader, byggnadsverk, stadsrum eller andra bebyggelsemiljöer.

- tillbyggnader, ombyggnader eller andra ändringar av redan befintliga miljöer eller byggnadsverk.

- informativa och/eller opinionsbildande insatser.
 

Vem vill du nominera?

Om du vet någon eller några som du anser bör vinna arkitekturpriset kan du skicka in din nominering till oss. Skriv ner namn och kontaktuppgifter till den du vill nominera samt en motivering varför du anser att din kandidat bör vinna. Skicka uppgifterna senast den 15 mars 2021 till katarina.olsson@kristianstad.se eller per post till

Kristianstads kommun
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhus Skåne
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad

 

Vinnare arkitekturpris

Arkitekturpriset har delats ut av Kristianstads kommuns byggnadsnämnd med start år 2021. Här nedanför presenteras pristagare samt motivering till utmärkelsen.

2021 - Absolut Home och Absolut Company

Motivering: Om- och tillbyggnaden av Engströmska villan samt omgestaltningen av den tillhörande trädgården har skapat ett unikt och inbjudande besökscentrum. Resultatet har blivit en helt ny helhetsmiljö och en ny arkitektonisk sevärdhet i Åhus.

Den nya entrébyggnaden i glas kontrasterar och lyfter fram ursprungsbyggnadens skönhet och starka karaktär. Byggnadens öppnas upp på ett helt nytt sätt och det uppstår helt nya rumsliga kopplingar till den omgivande historiska stadsmiljön. Både tillbyggnaden och ombyggnaden uppvisar hög kvalitet i material och utförande och omgestaltningen är på samma gång varsam och djärv. Det är ett mycket inspirerande exempel på hur arkitektoniskt nyskapande kan förenas med återbruket av en vacker befintlig byggnad.

Byggherre: Absolut Company AB. Utformning tillbyggnad: White, Linda Thiel. Utförande: Senn Arkitekter, Beat Senn. Trädgårds- och torgutformning: Form och Struktur Landskapsarkitekter

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.