Ekonomibyggnader

Det krävs inte bygglov för att uppföra eller ändra en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan och byggnaden är nödvändig för näringsverksamheten

Däremot krävs bygglov om en befintlig ekonomibyggnad ändrar användning till någon annan verksamhet än jordbruk/skogsbruk, liksom om man uppför en byggnad på en jord- eller skogsbruksfastighet i annat syfte.

Om en byggnad är en ekonomibyggnad eller inte, beror på den huvudsakliga verksamheten i byggnaden. Hur fastigheten är taxerad eller om andra verksamheter förekommer på fastigheten, har mindre betydelse för bedömningen.

Ridhus, stallar för riddjur och maskinhallar för mark- och entreprenadarbeten kräver vanligtvis bygglov. Om du avser att uppföra eller ändra en ekonomibyggnad, rekommenderar vi att du alltid kontaktar miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen för en bedömning av det enskilda fallet. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.