Elda utomhus

Du får elda utomhus, men inte riktigt när, var eller hur som helst. Trädgårdsavfall som kvistar och löv är oftast tillåtet att elda. All eldning och grillning sker på eget ansvar. Kom ihåg att alltid kontrollera så att det inte råder eldningsförbud.

Brandrisker av många slag

En liten glöd kan lätt skapa en stor skogs- eller gräsbrand när det är torrt i naturen. Eldning och matlagning på grill eller över öppen eld medför alltid en risk och måste hanteras med stor försiktighet. Rökning och fordon är andra risker. Undvik därför att röka i skog och mark och kasta aldrig fimpar på marken. Undvik också att köra eller parkera fordon i naturen. Katalysator och avgassystem blir mycket varma och kan starta en brand i växter och torra material under din bil. 

Eldning av avfall förbjudet

Det är i de flesta fall förbjudet att elda avfall och det gäller både hushåll och verksamhetsutövare. Om du har eldat avfall utan tillstånd kan det leda till att du måste betala en avgift för tillsyn och dessutom kan dömas till böter eller fängelse. Under relaterad information finns länk till en sida om vad som gäller för eldning av avfall. Kontakta oss om du har frågor.

Eldning av trädgårdsavfall tillåtet

Du får elda trädgårdsavfall som kvistar och löv. Eldning av trädgårdsavfall bör anmälas till Räddningstjänsten på 044-200 400. Visa hänsyn till grannar och tänk på att du ha vatten tillgängligt. Tänk också på att elden ska vara släckt när det blir mörkt.

För mer tips om att elda säkert finns  dokumentet "Elda säkert" under relaterad information och länk till information om eldning av avfall.

Grilla eller göra upp eld

Du får elda ute i naturen när det inte är extremt torrt, kraftig vind eller eldningsförbud. Eldning sker alltid på egen risk. Välj eldplatsen med omsorg och se till att elden är ordentligt släckt när ni lämnar platsen. Kontrollera även att elden inte spridit sig ner i marken utan släck också på djupet. Glöd kan ligga kvar under ytan för att blossa upp långt efteråt.

Tips om hur du kan grilla och laga mat över eld på ett säkert sätt

Grilla och laga mat över öppen eld.

Brandriskprognoser

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Information om risker för skogs- och gräsbrand finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) och SMHI:s informationssystem "Brandrisk skog och mark".

Eldningsförbud

Vid långvarig torka och stor brandrisk kan räddningschefen utfärda eldningsförbud. Eldningsförbud innebär att det inte är tillåtet att göra upp någon typ av eld med öppen låga eller att grilla på mark utomhus.

Hur vet jag om det är eldningsförbud?

 • Eldningsförbud  anslås alltid på kommunens anslagstavla
  Anslagstavla
 • Kommunen berättar alltid om eldningsförbud i våra nyheter.
  Nyheter
 • MSB:s karta visar var i landet det råder eldningsförbud
 • Du kan ringa till Larmcentralen på 044-200 400 och fråga

Du är alltid ansvarig för din eldning

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar du alltid på eget ansvar, och är juridiskt ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken 13 kap 6 § för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Alternativ till eldning

 • Försök att kompostera avfallet. Kvistar går också att kompostera om de först malts sönder i en kompostkvarn. Gå gärna ihop med era grannar och skaffa en kvarn.
 • Du kan få trädgårdsavfall hämtat mot en avgift genom Renhållningen Kristianstad.
 • Du kan lämna trädgårdsavfallet kostnadsfritt på någon av kommunens bemannade återvinningscentraler.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.