Åhus Täppetområdet

Här hittar du markanvisningsinformation om bostadsområdet som ska byggas vid Täppetområdet i Åhus . Här ligger Kvarteren Älgörten och Tätörten.

Markanvisning

Intresseanmälan för markanvisning

Markanvisningsformulär

Kommunala styrdokument

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för markanvisning

Planeringsunderlag

Plankarta

Planbeskrivning

DWG-fil Tätörten

DWG-fil Älgörten

DWG-fil Älgörten och Tätörten

Tillbaka

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.