Tilldelade markanvisningar

På de här sidorna kan du läsa om de markanvisningar som tilldelats olika byggherrar och där byggandet pågår.

På respektive markanvisning kan du ta del av de olika områdenas förutsättningar, planerad tidsplan, kriterier och bedömningsgrunder.

Ta del av våra markanvisningar

Om du är intresserad av att ta del av våra markanvisningar kan du fylla i intresseanmälan och skicka in den till oss.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.