Åhus Täppetområdet, etapp 3

Här hittar du markanvisningsinformation om bostadsområdet som ska byggas vid Täppetområdet i Åhus, etapp 3. Området är markanvisat och sålt. Utbyggnad pågår!

Markanvisning

Intresseanmälan för markanvisning

Markanvisningsformulär

Kommunala styrdokument

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för markanvisning

Avtal villkor och vite

Planeringsunderlag

Plankarta

Planbeskrivning

DWG-fil Åhus etapp 3

Tillbaka

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.