Pågående markanvisningar

Här kan du ta del av aktuella markanvisningar i Kristianstads kommun. För närvarande har vi inga pågående markanvisningar. Nya presenteras under hösten.

.

Ta del av våra markanvisningar

Om du är intresserad av att ta del av våra markanvisningar kan du fylla i intresseanmälan och skicka in den till oss.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.