Markanvisning

Markanvisning betyder att en exploatör har rätt att under en viss tid och på givna villkor få förhandla med kommunen om förutsättningarna för exploatering på ett kommunägt markområde. På de här sidorna redovisas kommunens pågående och tilldelade markanvisningar.

På respektive markanvisning beskriver vi områdenas förutsättningar, planerad tidsplan, kriterier och bedömningsgrunder.

Kommande markanvisningar

Under 2022 planerar vi att göra markanvisningar på följande områden:

  • Önnestad 112:1 (del av). Detta förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft och att infrastruktur byggs.
  • Åhus, Kollekulla
  • Kristianstad, Sommarlust

Ta del av våra markanvisningar

Om du är intresserad av att ta del av våra markanvisningar kan du fylla i intresseanmälan och skicka in den till oss. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.