Tomtkö

Om du vill köpa en kommunal villatomt ska du ställa dig i vår tomtkö. Du kan anmäla intresse till totalt fyra områden. Vi tar ut en avgift på max 1500 kronor per kalenderår.

Du anmäler dig till tomtkön genom att fylla i blanketten som du hittar under E-tjänster. På blanketten väljer du vilket eller vilka områden som du är intresserad av.  Du har möjlighet att stå i tomtkö för maximalt fyra områden.

Avgift

Vi tar ut en administrationsavgift per kalenderår som är följande: 

  • två områden, 500 kronor
  • tre områden, 1000 kronor
  • fyra områden, 1500 kronor. 

Det betyder att om du ställer dig i kö för två områden i september månad blir avgiften 500 kronor för tiden fram till årsskiftet. Därefter måste du betala en ny avgift på 500 kronor för nästa kalenderår.

Områden för tomtkö

I tabellen ser du vilka orter i kommunen där det är möjligt att ställa sig i tomtkö.

Lediga villatomter
Ort/område Aktuell status Kan jag
stå i kö?
Arkelstorp Tomter finns Ja
Balsby Inga kommunala villatomter planerade Nej
Bäckaskog På rund av arkeologisk utredning är det osäkert om och när villatomter släpps Ja
Degeberga Tomter finns  Ja
Everöd Alla tomter reserverade Nej
Fjälkestad Inga kommunala villatomter planerade Nej
Fjälkinge Inga kommunala villatomter planerade Nej
Färlöv Inga kommunala villatomter planerade Nej
Gärds Köpinge Inga kommunala villatomter planerade Nej
Huaröd Inga kommunala villatomter planerade Nej
Kristianstad, Hammar Inga kommunala villatomter planerade, oklart om och när villatomter kan släppas till tomtkön       Nej
Kristianstad, Hammarslund Villatomter planeras, oklart om och när villatomter kan släppas till tomtkön Ja, men utbyggnad ej förrän år 2025
Kristianstad, Näsby Tomter finns Ja
Linderöd Tomter finns Ja
Maglehem Inga kommunala villatomter planerade Nej
Norra Åsum Inga kommunala villatomter planerade Nej
Nosaby Inga kommunala villatomter planerade Nej
Rickarum Tomter finns Ja
Rinkaby Inga kommunala villatomter planerade Nej
Skepparslöv Inga kommunala villatomter planerade Nej
Skånes Viby Inga kommunala villatomter planerade Nej
Tollarp Tomter finns Ja
Träne Alla tomter reserverade, på grund av arkeologi är det osäkert om och när villatomter kan släppas till tomtkön Ja
Vanneberga Tomter finns Ja
Vinnö Inga kommunala villatomter planerade Nej
Villatomter planeras, detaljplanearbete pågår. Ja, men släpps först runt år 2023
Yngsjö Alla tomter reserverade Nej
Åhus Alla kommunala villatomter är reserverade. Inga nya villatomter är planerade därför osäkert om och när nya villatomter kan släppas till tomtkön Ja
Öllsjö Inga kommunala villatomter planerade. Nej
Önnestad Inga kommunala villatomter finns men nya planeras Ja men släpps först runt år 2023
Österslöv Inga kommunala villatomter planerade Nej
Östra Sönnarslöv Tomter finns Ja

Välj ut tomter

När du betalt administrationsavgiften får du detaljerad information om lediga tomter i de områdena du valt.  Du väljer ut och rangordnar de tomter du är intresserad av.

Vi delar ut tomterna i turordning efter det registreringsdatum i vår tomtkö. Om du vill stå i kö för ett område om inte är färdigprojekterat får du erbjudandet när gator och övrig infrastruktur är utbyggd. 

Köpa villatomt

När du har fått erbjudande om en tomt av oss som du tackat ja till skriver vi ett köpekontrakt. Då ska du också betala handpenning till oss. Handpenningen är 20 000 kronor och ska betalas inom 30 dagar från kontraktsdatum.

Därefter måste du söka bygglov. Bygglovet måste du söka inom sju (7) månader och husprofilerna måste sättas ut inom 18 månader efter att vi har skrivit köpekontraktet. Den dagen du sätter ut husprofilerna är också tillträdesdag och då betalar du resterande del av köpeskillingen.

Mer detaljerad information om hur det går till att köpa villatomt och vad som förväntas av dig kan du läsa i broschyren ”Köp av kommunal villatomt”.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.