Nya villaområden

Här nedan visas kommunens nya villaområden.

Åhus, Horna

Kommunen har inte några planer på nya villatomter i Åhus. Kommunen vet inte om och när det kommer att släppas kommunala villatomter till tomtkön.  

Bäckaskog

Tio nya villatomter planeras att släppas. Tomterna kommer att vara i förlängningen av Peder Billes Väg. På grund av fornlämning som ligger mitt i utbyggnadsområdet har vi ansökt om arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte hos Länsstyrelsen som kommer att kräva att det går till slutundersökning. I dagsläget är det osäkert om och när slutundersökningen kommer att slutföras. Av den anledningen är det osäkert när och om samt vilket antal villatomter som kan släppas till tomtkön. Vi återkommer när mer information finns. 

Ovesholm

Innan tomterna släpps krävs en detaljplaneändring. Tidsplanen är inte fastlagd.  Tomterna kommer att vara i anslutning till Marbäcksvägen.

Nya villatomter planeras utmed Mansdalavägen. Alla tomter kommer att släppas efter justering av detaljplanen samt utbyggnad av infrastrukturen vilket beräknas vara färdigt till år 2023.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.