Nya villaområden

Här nedan visas kommunens nya villaområden.

Åhus, Horna

Försäljning pågår på Libbstickevägen, Grobladsvägen, Kamomillvägen, Lungörtsvägen och Åbroddsvägen.

Bäckaskog

Tio nya villatomter planeras att släppas under första delen av 2021. Tomterna kommer att vara i förlängningen av Peder Billes Väg.

Ovesholm

Tre nya villatomter planeras att släppas under första delen av 2021. Tomterna kommer att vara i anslutning till Marbäcksvägen.

Nya villatomter planeras utmed Mansdalavägen. Alla tomter kommer att släppas efter justering av detaljplanen vilket beräknas ta ca två år.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.