Tomtkö

Om du vill köpa en kommunal villatomt ska du ställa dig i vår tomtkö. Du kan anmäla intresse till totalt fyra områden. Vi tar ut en avgift på max 1500 kronor per kalenderår. Just nu ser vi över systemet för tomtkön och skickar inte ut någon faktura förrän översynen är klar.

Du anmäler dig till tomtkön genom att fylla i blanketten som du hittar under E-tjänster. På blanketten väljer du vilket eller vilka områden som du är intresserad av.  Du har möjlighet att stå i tomtkö för maximalt fyra områden.

Avgift

Vi tar ut en administrationsavgift per kalenderår som är följande: 

  • två områden, 500 kronor
  • tre områden, 1000 kronor
  • fyra områden, 1500 kronor. 

Det betyder att om du ställer dig i kö för två områden i september månad blir avgiften 500 kronor för tiden fram till årsskiftet. Därefter måste du betala en ny avgift på 500 kronor för nästa kalenderår.

Just nu ser vi över systemet för tomtkön. Vi kommer därför inte skicka ut någon faktura i mars. Tills vidare står alla kvar i kön kostnadsfritt. Faktura kommer istället skickas ut när översynen är klar och eventuella ändringar är på plats.

Områden för tomtkö

I tabellen ser du vilka orter i kommunen där det är möjligt att ställa sig i tomtkö.

Lediga villatomter
Ort/område Aktuell status Kan jag
stå i kö?
Arkelstorp Tomter finns  Ja
Balsby Inga kommunala villatomter planerade Nej
Bäckaskog På rund av arkeologisk utredning är det osäkert om och när villatomter släpps. Inga nya tomtköanmälningar tas emot. Nej
Degeberga Alla tomter reserverade Nej
Everöd På grund av en översyn av tomtkön släpps dessa tomterna först under tredje kvartalet 2023. Nej
Fjälkestad Inga kommunala villatomter planerade Nej
Fjälkinge Inga kommunala villatomter planerade Nej
Färlöv Inga kommunala villatomter planerade Nej
Gärds Köpinge Inga kommunala villatomter planerade Nej
Huaröd Inga kommunala villatomter planerade Nej
Kristianstad, Hammar Inga kommunala villatomter planerade  Nej
Kristianstad, Hammarslund Villatomter planeras i mycket tidigt skede, oklart om och när tomter kan släppas till tomtkön. Mycket lång tomtkö. Tomtkön är för närvarande full Nej
Kristianstad, Näsby Tomter finns Ja
Linderöd Alla tomter reserverade Nej
Maglehem Inga kommunala villatomter planerade Nej
Norra Åsum Inga kommunala villatomter planerade Nej
Nosaby Inga kommunala villatomter planerade Nej
Ovesholm Detaljplanearbete pågår i mycket tidigt skede. Oklart om och när tomter kan släppas till tomkön Nej
Rickarum Tomter finns Ja
Rinkaby Inga kommunala villatomter planerade Nej
Skepparslöv Inga kommunala villatomter planerade Nej
Skånes Viby Inga kommunala villatomter planerade Nej
Tollarp Alla tomter reserverade. Detaljplanearbete beräknas starta under 2022. Oklart om och när tomter kan släppas till tomtkön Nej
Träne Alla tomter reserverade Nej
Vanneberga Alla tomter reserverade Nej
Vinnö Inga kommunala villatomter planerade Nej
Villatomter planeras, detaljplanearbete pågår. Mycket lång tomtkö. Tomtkön är för närvarande full Nej
Yngsjö Inga kommunala villatomter planerade Nej
Åhus Inga kommunala villatomter planerade. Mycket lång tomtkö. Tomtkön är för närvarande full Nej
Öllsjö Detaljplanearbete pågår i mycket tidigt skede. Oklart om och när tomter kan släppas till tomtkön Nej
Önnestad Inga kommunala villatomter finns men nya planeras Ja men släpps först runt år 2023
Österslöv En kommunal villatomt kommer släppas till tomtkön inom kort. Information om tomten kommer att läggas upp på hemsidan i början av april. Ja
Östra Sönnarslöv Tomter finns Ja

Välj ut tomter

Utskick med mer detaljerad information görs till de som står i tomtkön när nya tomter släpps. För befintliga tomter görs utskick 1-2 gånger per år. För att ta del av utskicken är det viktigt att du håller dina kontaktuppgifter uppdaterade.

Vi delar ut tomterna i turordning efter det registreringsdatum i vår tomtkö. Om du vill stå i kö för ett område om inte är färdigprojekterat får du erbjudandet när gator och övrig infrastruktur är utbyggd. 

Köpa villatomt

När du har fått erbjudande om en tomt av oss som du tackat ja till skriver vi ett köpekontrakt. Då ska du också betala handpenning till oss. Handpenningen är 20 000 kronor och ska betalas inom 30 dagar från kontraktsdatum.

Därefter måste du söka bygglov. Bygglovet måste du söka inom sju (7) månader och husprofilerna måste sättas ut inom 18 månader efter att vi har skrivit köpekontraktet. Den dagen du sätter ut husprofilerna är också tillträdesdag och då betalar du resterande del av köpeskillingen.

Mer detaljerad information om hur det går till att köpa villatomt och vad som förväntas av dig kan du läsa i broschyren ”Köp av kommunal villatomt”.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.