Tobak och rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt lagen om tobak och liknande produkter är förbjudet att röka. Genom att respektera förbjudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka.

I och med den nya tobakslagstiftningen from 1 juli 2019 är fler områden än tidigare rökfria. Med rökning menar man i detta avseende rökning av tobak, upphettning av tobak (exempelvis inhalering), användning av elektroniska cigaretter, användning av örtprodukter för rökning samt användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Följande miljöer ska vara rökfria:

Det är den som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs. Den som är ansvarig ska dessutom genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får personen avvisas.

Vissa undantag från rökförbudet finns, bland annat när det gäller mindre utrymmen som särskilt avsatts för rökning. Dessa undantag regleras i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 6 kap. 4-7 §§. 

Tobaksrök är sedan länge känt att bidra till stora hälsorelaterade problem. Några exempel på sjukdomar är lungcancer, hjärt- kärlsjukdomar och lungsjukdomen KOL. För att förebygga problem finns tobakslagen som är en skyddslagstiftning. Den begränsar rökning i vissa lokaler och utrymmen. Lagen ska också motverka att barn och ungdomar börjar röka. Den är också till för att underlätta för allmänheten, folk med astma, allergier eller andra känsliga personer att kunna vistas i offentliga rum utan att utsättas för passiv rökning.  

*Definition av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar regleras av Ordningslagen (1993:1617) 2 kap. 1-3 §§.
 

Common questions

  • Får man röka på skolgården?

    Regeln om rökförbud gäller alla delar av de lokaler som barn och ungdomar mer regelbundet vistas i eller har anledning att besöka. Förutom klassrum innebär det expeditioner, lärarrum, korridorer och toaletter med mera. Rökförbudet gäller också på skolgårdar och utomhusplatser vid förskolor eller fritidshem. 

  • Får jag röka i butiken eller på konserten?

    Rökning är förbjuden i lokaler som är öppna för alla och inte enbart slutna sällskap. Exempel på lokaler som avses är expeditioner och mottagningsrum hos myndigheter, postkontor, banklokaler, butiker, inomhustorg och service inrättningar som frisersalonger. Förbudet gäller även lokaler för "allmänna sammankomster" som konserter och idrottsevenemang.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.