Boendemiljö

En viktig del av hälsoskyddsarbetet är tillsyn över boendemiljön. Inomhusmiljön ska vara utformad så att människors hälsa inte riskeras. Brister i ventilationen, fukt och mögel, buller och radon är exempel på sådant som kan leda till en dålig boendemiljö.

Upp till 90 procent av vår tid vistas vi inomhus – därför är det viktigt att vi har en bra inomhusmiljö.

Ibland är det något i den yttre miljön som orsakar störningar i boendemiljön, till exempel buller från trafik eller luftföroreningar. Det är viktigt att komma ihåg att vid köp av eget hus eller bostadsrätt är det köparen som ansvarar för att kontrollera att inga uppenbara fel finns på bostaden, exempelvis förhöjda radonvärden.

Läs mer om olika boendemiljöfrågor i rutorna. Du få tips och råd om vad du kan göra om du till exempel har fått mögel i badrummet.

Brister i inomhusmiljön

Om du som hyresgäst får problem med inomhusmiljön ska du i första hand kontakta din hyresvärd/fastighetsägare. Om detta inte hjälper kan du ta kontakt med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som gör en bedömning av situationen. Om bedömningen visar att det rör sig om en olägenhet för människors hälsa kan fastighetsägaren föreläggas att åtgärda problemen.

Egenkontroll

Fastighetsägaren ska ha ett fungerande egenkontrollprogram för verksamheten. Med det menas ett ansvar att löpande planera och kontrollera verksamheten för att bedöma risker för människors hälsa och miljön. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.