Uppehåll i sophämtning/slamtömning

Som privatperson har du möjlighet att ansöka om att få uppehåll i sophämtning om din fastighet inte används. Här får du information om vilka förutsättningar som krävs för att få uppehåll.

Ansöka om uppehåll

Du kan ansöka om att få uppehåll i sophämtning i högst tre år. Observera att för fastigheter med enskilt avlopp gäller uppehållet även slamtömning.

Du kan inte söka uppehåll i enbart slamtömning. Istället ska du ansöka om längre tömningsintervall för slamavskiljare. Läs mer om slam och latrin.

För att få uppehåll i sophämtningen krävs:

  • Att människor inte använder fastigheten under den tid som uppehållet gäller. Med användning av fastighet menas boende med övernattning. Även annan vistelse på fastigheten som kan jämställas med boende räknas som övernattning, även om inte övernattning sker.
  •  Att inget avfall uppstår som måste hämtas av kommunen under den tid som uppehållet gäller.

Nytt uppehåll i slamtömning kan bara ges för kommande helt kalenderår. Tömningen fram till årsskiftet fortsätter därför enligt schema. 

Lämna in ansökan senast 14 dagar innan perioden som du söker om uppehåll för börjar. Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan ges om fastigheten inte kommer att användas under en period på minst sex månader. Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan ges om fastigheten inte kommer att användas under en period på minst tolv månader.

Avgift

Ansökningsavgift
Avgiften för ansökan är 480 kr. Det är en fast avgift för handläggning av ditt ärende. Du ska betala avgiften oavsett om du får uppehåll eller inte. Taxan för avgiften är bestämd av kommunfullmäktige.

Renhållningens avgifter
Om du får uppehåll i sophämtning kommer Renhållningen Kristianstad att ta en avgift på 200 kr/kärl för att hämta sopkärlen (kärl 1 och 2). När uppehållet avslutas tillkommer en avgift på 200 kr/kärl för att ställa ut sopkärlen igen.

Observera att den fasta avgiften som du betalar till Renhållningen Kristianstad löper på även under uppehållet i hämtning.

Övrig information

För frågor om avgifter för avfallshämtning kontakta kundtjänsten på Renhållningen Kristianstad.

Om din fastighet har bytt ägare ska du anmäla det till kundtjänsten på Renhållningen Kristianstad.

Har du frågor om eller behöver hjälp med din ansökan om uppehåll? Vänd dig till medborgarcenter så hjälper de dig vidare.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.