Nedskräpning

Nedskräpning upplevs som ett växande problem av många människor.  Skräpiga miljöer upplevas som otrevliga och otrygga. Städningen medför betydande kostnader för kommuner och skattebetalare varje år. Miljöbalkens bestämmelser innebär att all nedskräpning utomhus är förbjuden.

Både privatpersoner och verksamheter har ansvar för att sortera sitt avfall.  Trots att det går att lämna avfall på återvinningscentraler dumpas avfall ibland på andra platser.

Nedskräpning innebär att slänga eller lämna avfall där det inte hör hemma. När du har någonting du vill eller är skyldig att göra dig av med räknas det som avfall. Det kan t ex vara: glas, plast, kläder, skor, skrotbilar, hemelektronik, möbler, byggavfall och trädgårdsavfall.  Det gäller oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Trädgårdsavfall får inte heller lämnas utanför din egen tomt.

Den som har skräpat ner kan få ett föreläggande med krav på att städa upp efter sig. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet. Det kan leda till böter eller i värsta fall fängelse. Även plan- och bygglagen säger att en tomt ska hållas i vårdat skick. För mycket skräp eller skrotbilar på den egna tomten är inte tillåtet.

Klagomål

Om du vill klaga på nedskräpning i naturen bör du vända dig till den som äger fastigheten i första hand. Om ägaren är okänd eller inte gör något åt situationen kan du vända dig till kommunens medborgarcenter.


Nedskräpning vid återvinningsstation

Anmäl i första hand nedskräpning vid återvinningsstationer till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) på telefonnummer 0200-880311. 

 

Skräpmätning i innerstaden

Kommunen genomför en skräpmätning i Kristianstads innerstad vartannat år. Mätningen görs i samarbete med Håll Sverige rent och sedan sammanställs data i ett skräpfacit. Det beskriver hur mycket skräp som ligger på marken i innerstaden, hur det är fördelat och vad det består av.

I Kristianstads innerstad mäter kommunen nedskräpningen vartannat år för att belysa nedskräpningsproblematiken och för att kunna göra riktade insatser mot skräpet. 2020 års resultat visar glädjande på att nedskräpningen har minskat 75 % jämfört med 2016.

2020 såg nedskräpningen ut så här i innerstaden:

  • Det vanligaste skräpet är fimpar, snus och papper/kartong.
  • Det fanns i genomsnitt 1,3 skräp per 10 kvadratmeter
  • Måndagar är den skräpigaste dagen i veckan

Hela resultatet kan läsas i skräpfacit under relaterad information.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

+46 44 13 50 00

Visit address

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad

Vi håller rent

Varje vår deltar Kristianstads kommun i "Vi håller rent" som är Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, byalag, föreningar, företag och privatpersoner skräp. Både för att göra sin närmiljö lite finare, men också för att visa att nedskräpning inte är okej.