Kompostering av hushållsavfall

Kompostering är ett sätt att ta tillvara hushålls- och trädgårdsavfall. Om du planerar att kompostera matavfall måste du först göra en anmälan.

Det går bra att kompostera trädgårdsavfall som till exempel löv, kvistar och fallfrukt på den egna fastigheten. När du komposterar får du en näringsrik gödning och förbättrar jorden i din trädgård. För att få kompostera matrester måste du däremot göra en anmälan till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Utsorterat matavfall som hämtas av Renhållningen i Kristianstad används för produktion av biogas.

Villkor för egen kompostering av matavfall

Om du vill anmäla egen kompostering kan du välja hämtning med eller utan kärl för matavfall. Du ska också välja hur du ska kompostera. Det kan göras i en skadedjurssäker och ventilerad behållare med lock. Du kan också kompostera på gödselplatta eller annan gödselvårdsanläggning tillsammans med gödsel. Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden.

Abonnemang utan hämtning av matavfall förutsätter att du tar hand om allt komposterbart avfall själv. Titta gärna på Renhållningen Kristianstads sorteringsguide om du är osäker.

Sorteringsanvisningar för komposterbart avfall

 • Allt material, såsom:
  - Kött, fisk, skaldjur och ägg (rester, ben och rens/skal).
  - Frukt och grönsaker (rester och skal/blast).
  - Spannmål, till exempel bröd/kakor, ris och pasta.
  - Matfett, choklad, konfektyr.
 • Kaffe- och tesump samt filter
 • Vissna blommor, krukväxter och jord. Kan även läggas i öppen trädgårdskompost.
 • Hushållspapper och servetter.

Använd rätt kompostbehållare

När du komposterar köksavfall måste komposten vara skadedjurssäker och värmeisolerad. Med det menas att behållaren ska vara konstruerad så att flugor, fåglar och gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska ha ett lock och dess botten ska vara tät eller ha ett nät. Behållaren ska också vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om. Du ska även se till att behållaren underhålls utan att någon störs.

Det är viktigt att din kompost inte stör någon annan. Till exempel ska din granne inte störas av lukter eller skadedjur. I informationsbladet om kompostering av hushållsavfall finns mer information och tips.

Avgift

Avgiften för anmälan är 480 kr. Taxan för avgiften är bestämd av kommunfullmäktige.

Annan metod för att ta hand om matavfall

Om du vill ta hand om ditt matavfall på något annat sätt , måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kontakta oss för mer information.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.