Hämtning av hushållsavfall

Renhållningen Kristianstad, kommunens eget renhållningsbolag, hämtar ditt avfall. Tiderna hittar du på bolagets egen webbplats. Du kan vid behov begära uppehåll i hämtningen eller dela abonnemang med dina grannar.

Renhållningen hämtar matavfall och brännbart avfall. I ditt renhållningsabonnemang bestämmer du själv hur ofta avfallet ska hämtas och hur stort kärl du vill ha för det brännbara avfallet. Ett schema för när dina kärl ska tömmas hittar du under Mina Sopor under den relaterade informationen. Du kan även anmäla dig till att få sms-påminnelse dagen innan dina sopor hämtas.

Dela abonnemang

Om ni är två eller tre grannar som har lite avfall har ni möjlighet att dela abonnemang. Ni betalar varsin grundavgift och ni delar på insamling och behandlingsavgiften. En av er måste stå som sökande, ha kärlen på sin fastighet och vara ansvarig för dem. Ni får varsin faktura, så ni behöver inte ge pengar till varandra sinsemellan. En handläggningsavgift tillkommer i samband med ansökan.

Bor ni inom samlad bebyggelse så får avståndet mellan era fastigheter inte överstiga 200 meter och utanför samlad bebyggelse får det inte överstiga 400 meter mellan era bostadshus.

Ansökan om delat abonnemang görs via blanketten Delat abonnemang som finns under relaterad information

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.