Farligt avfall

Färg, rengöringsmedel, lösningsmedel, olja – mycket av det vi använder är farligt. Även små mängder farligt avfall gör stor skada på miljön och människors hälsa, om det slängs på fel plats. Därför är det viktigt att du sorterar ut och lämna ditt farliga avfall på bemannade återvinningscentraler.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är skadligt för naturen och för människors och djurs hälsa. Häller du det i avloppet kan det störa reningsprocesserna i avloppsreningsverket. Därför är det viktigt att du sorterar farligt avfall för sig så att det kan tas om hand på ett sätt som är bra för miljön. Tänk också på att det ofta finns miljövänliga alternativ till farliga kemikalier i affärerna.

Exempel på farligt avfall:

 • Färg- och limrester
 • Lösningsmedel, till exempel lacknafta, thinner, terpentin, aceton och fotogen
 • Oljor
 • Syror och alkalier, till exempel batterisyra, kaustiksoda och ammoniak
 • Bekämpningsmedel, till exempel insektsspray och myrr.
 • Sprayflaskor med innehåll, till exempel färg, kemikalier och hårvårdsprodukter.
 • Kvicksilverhaltigt avfall, termometrar, lysrör och lågenergilampor.
 • Fotokemikalier, till exempel framkallare och fixeringsvätskor
 • Batterier, alla batterier ska lämnas i retur. det gäller allt ifrån bilbatterier till småbatterier. Tänk också på de batterier som finns dolda till exempel i uppladdningsbara apparater som mobiltelefoner, handdammsugare och leksaker.
 • Elavfall
 • Asbest. För asbest gäller speciella regler och det bör inte hanteras privat. 

Lämna ditt farliga avfall på återvinningscentralen

Du kan lämna in farligt av fall på Renhållningen Kristianstads bemannade återvinningscentraler. Renhållningen ser till att det farliga avfall tas omhand och hanteras på ett miljöriktigt sätt.

På de bemannade återvinningscentralerna i Snårarp, Tollarp och Åhus kan hushåll lämna farligt avfall kostnadsfritt. Det går också beställa hämtning av farligt avfall, mot en hämtningsavgift.

Tänk på att nästan all hantering sker för hand av vår personal. Därför är det viktigt att lämna farligt avfall i hela och väl förslutna förpackningar. De ska vara tydligt märkta med vad de innehåller. 

Elavfall

Elavfall innehåller tungmetaller och andra skadliga ämnen. Därför ingår elavfall i gruppen farligt avfall. Elavfall är i princip allt som drivs av batteri eller har sladd. Exempel på elavfall:

 • Alla slags lampor och lysrör
 • Belysningsarmaturer
 • Telefoner, kameror, klockor
 • TV, DVD-spelare och stereoanläggningar
 • Rakapparater, hårfläktar 
 • Spel och leksaker
 • Hushållsmaskiner
 • Verktyg och trädgårdsredskap
 • Datorer med kringutrustning
 • Vitvaror (till exempel spisar och tvättmaskiner)

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.