Avgifter och regler, abonnemang

Renhållningen Kristianstad ansvarar för kommunens avfallshantering. Har du frågor om abonnemang och avgifter för avfall ska du vända dig dit.

Avgifter

Kommunen ska hämta hushållsavfall vid alla fastigheter. Därför ska varje fastighet ha ett renhållningsabonnemang där kunden betalar en avgift enligt kommunens avfallstaxa. Avgiften är densamma, oavsett var i kommunen du bor. Läs detaljer i avfallstaxan under relaterad information.

Genom renhållningsavgiften betalar var och en som skapar avfallet – invånare och företag i Kristianstad – för att avfallet tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Inga skattepengar används. 

 

Regler

  • Kristianstads kommun har en renhållningsordning. Den innehåller en plan för hur vi arbetar med vårt avfall och föreskrifter som förklarar reglerna för sortering, kraven på fastighetsägaren, när du kan ansöka om undantag och mycket annat. 
  • Kristianstads kommuns avfallstaxa reglerar kostnaderna för hushållens avfall. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och gäller sedan 2017-04-01.

 

Abonnemang

Renhållningens kundtjänst svarar på dina frågor om abonnemang.

Dela abonnemang

Om ni är två eller tre grannar som har lite avfall har ni möjlighet att dela abonnemang. Kontakta Renhållnings kundtjänst om du vill dela abonnemang. Det finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas för att Renhållningen ska kunna bevilja detta.

Om inte förutsättningarna uppfylls finns det en möjlighet att ansöka hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Till exempel kan detta vara att avståndet mellan fastigheterna överstiger 200 meter inom samlad inom samlad bebyggelse eller 400 meter utanför samlad bebyggelse.

Ansökan om delat abonnemang görs via blanketten Delat abonnemang som finns under relaterad information. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.