Information

SnickarAkademin är en 2-årig yrkeshögskoleutbildning till möbel- och inredningssnickare.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är i huvudsak praktisk. Perioder med skolförlagd undervisning och lärande i arbete (praktik) varvas under utbildningstiden. Sökande till SnickarAkademin har hittills kommit från tre olika kategorier av grundutbildningar; gymnasieskolan, folkhögskolor samt yrkesutbildning för vuxna t. ex. Lernia. Utbildningar som kraftigt skiljer sig åt och ger olika färdigheter. 

SnickarAkademin startar därför med en nivelleringsperiod där det inte gäller att vara duktig och göra det man kan, utan bekanta sig med och använda utrustning och teknik som man inte är van vid. SnickarAkademin förfogar över ett trettiotal träbearbetningsmaskiner vilka de studerande lär sig att handha på ett yrkesmässigt och säkert sätt. Skötsel och underhåll av maskinerna utförs av de studerande enligt uppgjorda rutiner. Tillverkning av inlärningsprodukter används under den skolförlagda utbildningen som mätbara objekt på erövrad kompetens. Utbildningen innefattar även branschrelaterade studiebesök och föreläsningar exempelvis av material- och maskinleverantörer.

 
Samarbetspartners

SnickarAkademin har efter 20 år som utbildning etablerat en stark koppling till arbetslivet genom de ca 300 Lia-företag som fungerat som praktikplatser och har en lång tradition av samarbetsprojekt tillsammans med arkitekter och professionella formgivare.

 
Lärande i Arbete Lia

Utbildningen är på 80 studieveckor varav 20 studieveckor är arbetsplatsförlagda uppdelat på fyra tillfällen.


Särskilda förkunskaper

Treårig gymnasiekompetens inom gren trä, eller dokumenterad allsidig arbetserfarenhet inom träindustriellt yrke med inriktning på möbelsnickeri eller kurser inom yrket som tillsammans med arbetserfarenhet ger motsvarande minst 1 år förtillgodoräknande

 
Ansökan, urval och antagning

Utbildningen är riksrekryterande och har 14 platser. Ansökan sker via webben.

Alla behöriga sökande kallas till information om utbildningen och till särskilt prov uppdelat på en yrkesteoretisk del och en praktisk del. Urval sker på grundval av särskilt prov

 

Studiemedel och kostnader

Utbildningen är eftergymnasial och kostnadsfri. Dock utgår kostnader för läromedel och de produkter man vill behålla. (materialkostnader) I utbildningen ingår studiebesök vilka bekostas av de studerande.

Studiemedlen hämtas från högskolepotten.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.