Social omsorg 1

Kurskod: SOASOC01, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om nära arbete med brukare inom socialtjänsten. Du kommer att få kunskaper om hur levnadsvanor och livsvillkor påverkar människors hälsa och livskvalitet ur olika perspektiv. Du får lära dig om hur man arbetar utifrån ett empatiskt förhållningssätt, hur man tar ansvar för brukare och för olika arbetsuppgifter.

Du kommer få kunskaper om lagar som styr vård- och omsorgsarbetet och möjlighet att träna på hur man använder tekniska hjälpmedel utifrån arbetsmiljö och säkerhet. Du kommer få möjlighet att träna och utveckla kunskaper om hur man planerar, utför, dokumenterar och utvärderar uppgifter inom verksamheten. Dessutom kommer du att lära dig centrala begrepp som ingår i yrkesspråket inom social omsorg.

Studieform/upplägg

  • Kursen bedrivs som lektionsbaserad undervisning.
  • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
  • Studiebesök och externa föreläsare förekommer.

Examinationer

  • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter/muntliga redovisningar
  • Grupparbete skriftligt och muntligt
  • Praktiska moment
  • Aktivt deltagande på lektionerna

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.