Omvårdnad 2

Kurskod: OMVOMV02, 100 poäng

Kursens innehåll

I den här kursen kommer du att få kunskaper om olika sjukdomar och dess orsaker, symtom, diagnoser och behandlingar, Du får också kunskap om undersökningsmetoder och omvårdnad med hänsyn tagen till patientsäkerhet, självbestämmande och integritet. Du kommer lära dig att utföra puls-, temperatur- och blodtryckskontroller samt urinprov, insulingivning, kateterisering och såromläggning.


I kursen får du också träna på att observera värdera och prioritera samt dokumentera och rapportera gjorda insatser och observationer. Du får även lära dig om rehabilitering och habilitering samt att arbeta ergonomiskt. Kursen behandlar även hälso- och sjukvårdens organisation , IT inom informationsöverföring och hur du hanterar avvikelser.

Studieform/upplägg

  • Kursen bedrivs som lektionsbaserad undervisning.
  • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
  • Studiebesök och externa föreläsare förekommer.

Examinationer

  • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter/muntliga redovisningar
  • Grupparbete skriftligt och muntligt
  • Praktiska moment
  • Aktivt deltagande på lektionerna

Förkunskaper

Kursen bygger på kursen Omvårdnad 1.

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.