Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Kurskod: FUTFUN01, 100 poäng

Kursens innehåll

Kursen handlar om normer och värderingar, barns och ungas utveckling samt konsekvenser av funktionsnedsättningar.

  • Lagar och bestämmelser
  • Hjälpmedel
  • Pedagogiskt arbetssätt
  • Historik

Studieform

Kursen är lektionsbaserad. Kursen läses på 10 veckor.

Examinationer

  • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter
  • Aktivt deltagande på lektioner
  • Kunskapstest

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.