Anatomi och fysiologi 1

Kurskod: ANOANA01, 50 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar, kroppens försvarssystem och smittförebyggande åtgärder. Du kommer att få kunskaper om medicinteknisk terminologi, lära dig om vanliga läkemedel, enkel läkemedelsberäkning och om lagar kopplade till läkemedel.

Studieform/upplägg

 • Kursen bedrivs som fjärr/lektionsbaserad undervisning.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
 • Studiebesök och externa föreläsare förekommer.

Examinationer

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter/muntliga redovisningar
 • Grupparbete skriftligt och muntligt
 • Aktivt deltagande på lektionerna

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.