Komvuxarbete yrkesprogram

För yrkesförberedande program. Kurskod: KKVARXX, 100 poäng

Komvuxarbetet på de yrkesförberedande programmen är tänkt att vara ett kvitto på att eleven är väl förberedd för arbete inom ett visst yrkesområde.

Examensmål

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Komvuxarbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Komvuxarbetet ska inriktas mot en vald yrkesutgång inom examensmålen för yrkesprogrammet. Det är därför lämpligt att en elev genomför sitt komvuxarbete i slutet av utbildningen. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.