Kommunikation

Kurskod: PEDKOU0, 100 poäng

Kursens innehåll

I kursen får du lära dig hur man kommunicerar i olika sammanhang, utifrån olika teorier. Hur kommunikationen påverkas utifrån vart man befinner sig, till exempel gruppen, kulturen och olika sociala sammanhang. Du får jobba med kommunikation och konflikthantering. Du får jobba med framväxten av mediekulturen och digitala medier. Du får jobba med att kritiskt bearbeta information från olika källor. Dessutom får du jobba med informationsteknik som redskap när du presenterar information.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare och elevassistent. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

 • Aktivt deltagande på lektionerna
 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter
 • Grupparbete skriftligt och muntligt
 • Muntliga redovisningar
 • Praktiska moment

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.