Hälsopedagogik

Kurskod: HALHALO, 100 poäng

Kursens innehåll

Kursen ger dig kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet bland annat genom att studera ergonomi, arbetsmiljö, lagar och folkhälsoarbete.

Du får lära dig om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor utifrån olika teorier och perspektiv.

Du får på ett pedagogiskt sätt träna på att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare och elevassistent. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

 • Aktivt deltagande på lektionerna
 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter
 • Grupparbete skriftligt och muntligt
 • Muntliga redovisningar
 • Praktiska moment

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.