Grundläggande vård och omsorg

Kurskod: GRUGRD0, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kursen får du kunskap om hur du assisterar människor i egenvård och hur du ger en personlig omvårdnad.

Du får grundläggande kunskap om anatomi och fysiologi och om vanliga sjukdomar och hur de smittar.

Du får lära dig om läkemedel och hur de används.

I kursen ingår även hjärt- och lungräddning med defibrillering samt första hjälpen vid akut sjukdom och skada.

Du får kunskap om ergonomi och arbetsmiljö.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare och elevassistent. En del av kursen består av praktiska övningar. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

 • Individuella inlämningsuppgifter.
 • Grupparbete.
 • Muntliga redovisningar.
 • Aktivt deltagande i diskussioner.
 • Aktivt deltagande i praktiska moment.
 • Godkänd HLR-utbildning.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.