Uppdragsutbildningar

Vi skräddarsyr kurser som ert företag, organisation eller förvaltning är i behov av just nu.

Skräddarsydda kurser för företag och förvaltningar

Vuxenutbildningen erbjuder skräddarsydda kurser för företag och förvaltningar. Vi har mångårig erfarenhet av kompetensutveckling för vuxna, där kvalitet och utveckling är våra ledord. Vår uppdragsutbildning kan erbjuda dig och dina anställda:

  • utbildning på alla nivåer utifrån era specifika behov, inom ekonomi, matematik, engelska, tyska och svenska
  • nationella, betygsgivande kurser på gymnasienivå
  • kurser och utbildningar med inriktning mot vård- och omsorgsområdet
  • fortbildningskurser för yrkesverksamma vårdadministratörer
  • undervisning i svenska som andraspråk för invandrare med individuellt upplägg eller som gruppundervisning

 Välkommen att kontakta oss för en diskussion om ert utbildningsbehov!

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.