Vård och omsorg

Hos oss kan du utbilda dig till undersköterska. Du kan läsa fristående kurser på hel- eller halvtid eller en yrkesutbildning till undersköterska inom Lärlingsakademin.

För dig som redan har viss erfarenhet av arbete inom vård och omsorg erbjuder vi fristående kurser i yrkespaketet till undersköterska. Du kan läsa på hel- eller halvtid. 

För dig utan erfarenhet rekommenderar vi att läsa en hel utbildning inom Lärlingsakademin.

I vilken ordning ska jag läsa kurserna?

I yrkespaketet till undersköterska ingår vård- och omsorgskurserna i tabellen nedan. Förkunskaper som krävs är grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande. Utöver detta bygger 2-kurser på kurs 1 inom samma ämne. Några av kurserna har ytterligare förkunskapskrav vilket kan utläsas i tabellen. Vi rekommenderar därför att i så stor utsträckning som möjligt läsa kurserna i den ordning de kommer i tabellen nedan. I yrkespaketet ingår även Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a1.

Förkunskapskrav Kurs 1 Kurs 2
Inga specifika förkunskapskrav Social omsorg 1 Social omsorg 2
Inga specifika förkunskapskrav Anatomi och fysiologi 1 Anatomi och fysiologi 2
Anatomi och fysiologi 1 Omvårdnad 1 Omvårdnad 2

Anatomi och fysiologi 1
Social omsorg 1
Omvårdnad 1

Hälso- och sjukvård 1 Hälso- och sjukvård 2
Inga specifika förkunskapskrav Gerontologi och geriatrik  
Inga specifika förkunskapskrav Psykiatri 1 Psykiatri 2
Inga specifika förkunskapskrav Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
2-kurserna Vård och omsorg specialisering  

Vård- och omsorgskurser som ingår i yrkespaketet till undersköterska.

Studieomfattning - ska du arbeta och studera samtidigt?

En 100-poängs kurs på 10 veckor motsvarar halvtidsstudier, studieomfattning 50%. Då ska du räkna med att lägga sammanlagt 20 timmar i veckan på dina studier. Lektioner innehåller obligatoriska moment som till exempel metodövningar, gruppdiskussioner, muntliga redovisningar och prov. 

Ett exempel på hur du kan fördela din studietid under en vecka.

Ett exempel på hur du kan fördela din studietid under en vecka.

På Vuxenutbildningen behöver du som elev ta ett stort eget ansvar för dina studier och vara beredd på att arbeta självständigt. För att lyckas med studierna krävs det att du har disciplin och lägger tid och kraft på dina studier. Du behöver ha datorvana, god förmåga att läsa och skriva samt god studieteknik. 

Webbansökan

I vår webbansökan kan du se vilka kurser som erbjuds just nu. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledningen för att upprätta en individuell studieplan.

VO College Skåne

Vuxenutbildningen i Kristianstad är certifierad och ingår i Vård- och Omsorgscollege Nordöstra Skåne. Här hittar du mer information om VO College Skåne.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.