Svenska som andraspråk 2 distanskurs

Kurskod: SVASVA02, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Språkhistoria, språksläktskap, språken omkring oss
 • Argumentation
 • Litteratur - läsa och analysera litteratur
 • Utredande texter
 • Muntlig framställning

Studieform/upplägg

Kursen är en distansutbildning och kan läsas på 10 eller 20 veckor. Kursen är på 100 poäng och motsvarar hemarbete cirka 10 timmar i veckan. Om den läses på 10 veckor innebär det hemarbete cirka 20 timmar i veckan. Det är viktigt att följa schemat och lämna in uppgifterna i tid.

Obligatoriska träffar:
Följande prov kräver att man kommer till skolan.

 • Introduktion med referatprov
 • Språkprov
 • Novellprov och litteraturepoker
 • Redovisning av utredande texter
 • Muntlig framställning

Handledning efter överenskommelse.

Examinationer

 • Referatprov
 • Språkprov
 • Muntlig och skriftlig argumentation
 • Novellprov och litteraturepoker
 • Utredande texter

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande ett godkänt betyg i Svenska som andraspråk 1.

Övrigt

En distansutbildning kräver goda kunskaper i datoranvändning och Google Classroom eftersom classroom används som lärplattform. Kurslitteratur ska införskaffas innan kursstart. Se litteraturlista på vuxenutbildningens hemsida.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.