Svenska som andraspråk 1

Kurskod: SVASVA01, 100 poäng

Kursens innehåll

Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål

Läsa och analysera skönlitteratur: roman, noveller och dikter

Skriva referat. Källhantering. Källkritik

Skriva argumenterande/utredande text, såsom debattinlägg eller inlägg

Muntliga presentationer

Språklig variation

Med mera (se kursplan)

Studieform/upplägg

Dagtid: Två lektioner per vecka där varje lektion är 90 minuter, totalt tre timmar.

Kursen motsvarar 10 timmar per vecka vilket innebär att eleven ska läsa 7 timmar på egen hand.

Kurslitteratur ska skaffas av eleven, senast andra veckan ska boken vara med i klassrummet.

Inlämningsuppgifter i Classroom.

Examinationer

Inlämningsuppgifter i Classroom.

Prov/Bedömningsuppgifter på skoltid, t.ex. referatprov och novellprov.

Nationella prov del A, B och C (tala, läsförståelse och skriva).

Förkunskaper

Grundläggande SVA 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.