Svenska 3 distanskurs

Kurskod: SVESVE03, 100 poäng

Kursens innehåll

Undervisningen i kursen behandlar följande moment:

 • Källkritik
 • Litteraturanalys
 • Vetenskapligt skrivande
 • Retorik
 • Språkhistoria

Studieform/upplägg

Kursen är en distanskurs med kontinuerlig bedömning. Sammanlagt 6-7 obligatoriska träffar. Kursen avslutas med ett muntligt och ett skriftligt nationellt prov.  Kurslitteratur krävs, se litteraturlista på vuxenutbildningens hemsida. 

Examinationer

 • Vetenskaplig uppsats med seminarium
 • Skriftlig och muntlig litteraturanalys
 • Retorik och talanalys
 • Nationella prov, skriftligt och muntligt.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande ett godkänt betyg i Svenska 2 krävs.

Övrigt

Kurslängd: 10 veckor alternativt 20 veckor.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.