Svenska 1

Kurskod: SVESVE01, 100 poäng

Kursens innehåll

Följande moment kommer att ingå i kursen:
1. Muntlig redovisning
2. Språklig variation
3. Språkriktighet
4. Referat och källhantering
5. Skriva argumenterande
6. Litteraturanalys

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad med två 90 minuters lektioner i veckan. Handledning finns att tillgå enligt tiderna i Google Classroom. 

Examinationer

Olika bedömningsuppgifter finns: muntliga redovisningar, argumenterande och utredande texter, referat, litteraturanalyser och de nationella proven.

Förkunskaper

Att ha kunskaper motsvarande grundskolans svenska årskurs 9 eller Komvux  svenska på grundläggande nivå.

Övrigt

Att vara aktiv på lektionerna och delta i klassens samtal, vägs också in i bedömningen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.