Svenska 1 distanskurs

Kurskod: SVESVE01, 100 poäng

Kursens innehåll

Följande moment kommer att ingå i kursen:

 1. Muntlig redovisning
 2. Språklig variation
 3. Språkriktighet
 4. Referat och källhantering
 5. Skriva argumenterande
 6. Litteraturanalys

Studieform/upplägg

Kursen är nätbaserad med 5 obligatoriska träffar på plats i skolan. Handledning finns att tillgå.

Examinationer

Olika bedömningsuppgifter finns: muntliga redovisningar, argumenterande och utredande texter, referat, litteraturanalyser och de nationella proven.

Förkunskaper

Att ha kunskaper motsvarande grundskolans svenska årskurs 9 eller Komvux  svenska på grundläggande nivå.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.