Engelska 7 distanskurs

Kurskod: ENGENG07, 100 poäng

Kursens innehåll

Engelska 7 är den mest teoretiska av kurserna i engelska. Det krävs att du har goda förkunskaper i språket. Syftet är att du under kursens gång lär dig att skriva och tala formellt och att du ska kunna anpassa din språkanvändning till syfte, genre och stilnivå. Utöver att analysera litteratur och tal i olika sammanhang kommer du få öva dig i att läsa, skriva och bearbeta olika typer av texter och hålla muntliga anföranden där du får utreda, resonera och argumentera ur olika perspektiv.

Studieform/upplägg

Kursen ges på distans och innehåller ett obligatoriskt testtillfälle. Handledning finns att tillgå antingen via e-post, Google Meet eller genom att man bokar tid med undervisande lärare. Rekommenderat antal veckor att läsa kursen på är 20, dock minst 10 veckor.

Examinationer

Modul 1
1.1 A letter of introduction – Skriv ett brev där du berättar om dig själv och dina erfarenheter av engelska.
1.2 Summary – Skriv en sammanfattning av valfri TED Talk
1.3 Novel analysis – Läs en roman (lista finns) och skriv en romananalys enligt instruktion
1.4 Speech, Novel analysis – Redovisa din romananalys muntligt

Modul 2
2.1 Paper/Thesis – Skriv en utredande uppsats med utgångspunkt i den engelskspråkiga världen (lista över ämnen finns)
2.2 Speech, Thesis – Presentera din uppsats muntligt

Modul 3
3.1 Argumentative speech - Håll ett argumenterande föredrag på 5-7 minuter
3.2 Film analysis – Se en engelskspråkig film och analysera den utifrån given instruktion.

Förkunskaper

Kursen bygger på Engelska 6.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.