Engelska 6 distanskurs

Kurskod: ENGENG06, 100 poäng

Kursens innehåll

I Engelska 6 får du fördjupade kunskaper i det engelska språket, även i mer formella sammanhang. I kursen ingår det att läsa och tala på engelska samt förstå engelskt tal på olika dialekter. Du får även öva dig på att skriva olika typer av texter, t ex argumenterande och diskuterande texter.
I kursen ingår fördjupning i kulturella, politiska och historiska företeelser i olika engelskspråkiga sammanhang.

I Engelska 6 ingår även att arbeta både med modern och äldre litteratur.

Studieform/upplägg

Distanskurs, inga klassrumslektioner.

Vid 25% studier (20 veckor) behöver du studera ca 10 timmar i veckan, vid 50% studier (10 veckor) behöver du studera ca 20 timmar i veckan. Möjlighet att kombinera kursen med orienteringskurs (två lektioner i veckan) finns.

Konversationslektioner erbjuds.

Flexibel handledning erbjuds.

5-7 obligatoriska närvarotillfällen, inklusive introduktionstillfället

Examinationer

Muntlig uppgift (via Meet, inskickad videoinspelning eller på plats i skolan), hörförståelsetest, läsförståelsetest och skrivuppgift på plats i skolan samt nationella prov.

Förkunskaper

Förutsättningar för Engelska 6 är att ha kunskaper motsvarande Engelska 5 nivå.

När du sökt till Engelska 6 på Komvux kan du komma att erbjudas ett förkunskapsprov. Om du erbjuds ett förkunskapsprov kommer du att få ett mail som förklarar mer. 

Övrigt

Kurslitteratur krävs. Aktuell kurslitteratur finns på litteraturlistan på hemsidan. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.