Engelska 5 distanskurs

Kurskod: ENGENG5, 100 poäng

Kursens innehåll

I kursen Engelska 5 utvecklar du dina färdigheter i det engelska språket. Såväl läsning av skönlitteratur som sakprosa ingår. Dessutom tränar vi på att tala engelska samt att förstå olika sorters engelska. Du får även öva dig på att skriva texter av olika slag. I kursen ingår träning i att muntligt och skriftligt ge uttryck för åsikter, värderingar och känslor.

Du får även kunskaper om den engelskspråkiga världens samhällsliv och kultur.

Studieform/upplägg

Du kommer att studera via lärplattformen Google Classroom på nätet. Du behöver komma till närträffar på Komvux vid 5 tillfällen. Handledning erbjuds.

Examinationer

 • Muntliga redovisningar och diskussioner
 • Hörförståelsetest och läsförståelsetest
 • Olika typer av uppsatser
 • Nationella prov

Förkunskaper

Förutsättningen för engelska 5 är att man har kunskaper motsvarande grundläggande engelska delkurs 4 eller årskurs 9.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.