Naturkunskap 2 distanskurs

Kurskod: NAKNAK02, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Naturvetenskap och naturvetenskaplig metod
 • Universums utveckling
 • Grundläggande kemi
 • Evolution
 • Människokroppen

Studieform/upplägg

 • Arbete med lärobok, filmer, artiklar med mera.
 • 2 handledningspass erbjuds per vecka
 • 4-6 stycken laborationer
 • 2-3 inlämningsuppgifter
 • 3 delprov eventuellt ett kursprov
 • Kursen läses företrädesvis på 20 veckor.

Examinationer

 • 3 delprov eventuellt ett slutprov
 • 1 skriftlig laborationsrapport

Förkunskaper

Naturkunskap 1a2 eller Naturkunskap 1b.

Övrigt

Distanskurs kräver medverkan vid laborationer och prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.