Naturkunskap 1b

Kurskod: NAKNAK01b, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Naturvetenskap och naturvetenskaplig metod
 • Livets mångfald samt Ekologi
 • Kemins grunder
 • Livsstil och hälsa
 • Genetik och bioteknik
 • Hållbar utveckling
 • Sex och samlevnad

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs (20 veckor):

 • Delta aktivt på lektionerna
 • Genomföra 3-4 obligatoriska laborationer
 • 2 laborationsrapporter
 • 1 Skriftligt arbete
 • 3 delprov
 • Arbete med lärobok, filmer, artiklar mm.

Examinationer

 • Delprov
 • Laborationer
 • Inlämningsuppgift
 • laborationsrapporter

Förkunskaper

Goda kunskaper i svenska.

Övrigt

Lektionsbaserad kurs kräver medverkan vid lektioner, laborationer och prov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.