Fysik 2 distanskurs

Kurskod: FYSFYS02, 100 poäng

Kursens innehåll

Tre delområden:

 • Mekanik (kraftmoment, central- och kaströrelse, magnetism och induktion)
 • Vågrörelse (harmonisk svängningsrörelse, vågor, stående vågor, interferens och simulering med stegmetod)
 • Ljud och ljus (stråloptik, ljusvågor, ljus som partikel, ljudvågor och atomfysik)

Studieform/upplägg

 • Eget arbete med läroboken, se genomgångar på Internet mm.
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Tio laborationer
 • Tre delprov samt ett kursprov med laborativt prov
 • Kursen läses på 20 veckor

Examinationer

Tre delprov på område 1-3, två skriftliga laborationsrapporter
samt ett kursprov med laborativt prov.

Förkunskaper

Matematik 3, men du rekommenderas att ha läst Matematik 4.

Övrigt

Distanskurs kräver medverkan vid laborationer och prov  som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.