Biologi 2 distanskurs

Kurskod: BIOBIO02, 100 poäng

Kursens innehåll

Tre delområden:

 1. Cellära (cellen i funktion, mikrobiologi)
 2. Växters och svampars fysiologi
 3. Människokroppen

Studieform/upplägg

Distanskurs:

 • 6 obligatoriska laborationer
 • 1 skriftlig laborationsrapport
 • 1 skriftligt och muntligt arbete
 • 3 st delprov
 • Kursen läses på 20 veckor

Examinationer

 • 3 st delprov på område 1-3
 • 1 skriftlig laborationsrapport
 • 1 skriftligt och muntligt arbete

Förkunskaper

Biologi 1

Övrigt

Distanskurs kräver medverkan vid 6 st laborationer, en muntlig presentation och 3 st delprov som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.