Matematik 5 distanskurs

Kurskod: MATMAT05, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Diskret matematik: kombinatorik, mängdlära, grafteori, talteori och induktionsbevis
 • Differentialekvationer
 • Digitala verktyg i samband med problemlösning

Studieform/upplägg

Distanskurs

 • Eget arbete med läroboken med stöd av material Google Classroom
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Tre delprov och ett avslutande nationellt kursprov
 • Kursen läses företrädesvis på 20 veckor, men kan även läsas på 10 veckor.

Examinationer

 • Tre delprov
 • Ett nationellt kursprov

Förkunskaper

Matematik 4

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen

Distanskursen kräver att delprov och kursprov skrivs på Österänggymnasiet vid inplanerade tillfällen.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.