Matematik 2a distanskurs

Kurskod: MATMAT02a, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Algebra, t.ex. lösning av ekvationer och ekvationssystem
 • Matematiska funktioner av olika typer
 • Digitala verktyg i samband med problemlösning
 • Matematisk argumentation och logiska resonemang

Studieform/upplägg

Distanskurs

 • Eget arbete med läroboken med stöd av material i Google Classroom
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Diagnostiska test Google Classroom
 • Två delprov och ett avslutande nationellt kursprov
 • Kursen läses företrädesvis på 20 veckor, men kan även läsas på 10 veckor.

Examinationer

 • Två delprov
 • Ett nationellt kursprov

Förkunskaper

Matematik 1a eller 1b eller 1c

Övrigt

Grafritande räknare krävs i kursen

Distanskursen kräver att delprov och kursprov skrivs på Österänggymnasiet vid inplanerade tillfällen.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.