Information och kommunikation 1

Kurskod: INFINF01, 100 poäng

Kursens innehåll

I information och kommunikation 1 får du lära dig vad verbal och ickeverbal kommunikation handlar om samt hur sociala medier används. Du får även lära dig grundläggande ordbehandling, kalkylering och presentationsteknik.

Studieform/ upplägg

Information och kommunikation 1 är en distanskurs utan fysiska träffar, inga schemalagda lektioner. Möjlighet till handledning finns via skolans lärplattform. Kursens längd är 20 veckor. Om du vill läsa kursen på färre veckor så kontakta studie- och yrkesvägledare. Kurslärare rekommenderar att kursen läggs på 20 veckor. 

Examinationer (obligatoriska)

Skriftliga, praktiska samt muntliga uppgifter. 

Förkunskaper

Du bör ha lite datorvana.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.