Digitalt skapande 1

Kurskod: DIGDIG01, 100 poäng

Kursens innehåll

I kursen får du lära dig använda digitala verktyg för olika estetiska uttryck. Du kommer också läsa teori om digitalt skapande. Du kommer att lära dig hur du skapar bilder, ljud och animering. I kursen använder vi bland annat programvarorna Audacity och Adobe Photoshop. 

Studieform/ upplägg

Digitalt skapande 1 är en distanskurs utan fysiska träffar, inga schemalagda lektioner. Möjlighet till handledning finns via skolans lärplattform. Kursens längd är 20 veckor. Om du vill läsa kursen på färre veckor så kontakta studie- och yrkesvägledare. Kurslärare rekommenderar att kursen läggs på 20 veckor. 

Examinationer (obligatoriska)

Skriftliga samt praktiska/skapande uppgifter. 

Förkunskaper

Du behöver ha grundläggande datorkunskap. Det är bra om du har grundläggande kunskaper i engelska. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.