Svenska som andraspråk

Kurskod:GRNSVA2, 700 poäng

Kursens innehåll

På denna kurs utvecklar du dina kunskaper i och om det svenska språket.

 • Du utvecklar ditt tal- och skriftspråk.
 • Du tränar på att anpassa ditt språk efter olika syften och situationer.
 • Du lär dig skriva i olika genrer och bearbeta texter.
 • Du får läsa olika typer av texter.
 • Du lär dig svensk grammatik och får träna på att använda dina grammatiska kunskaper.
 • Du tränar på att vara källkritisk.

Du kan välja om du vill läsa kursen med schemalagda lektioner eller helt på distans. Nedan beskrivs skillnader mellan studieform och upplägg.

Studieform/upplägg - Schemalagda lektioner

Studietakt

 • Halvtid: Du studerar kursen på 50 %. Ett riktmärke för varje delkurs är därför 20 veckor. Du måste studera minst 20 timmar/vecka: 6 timmar lektion och 14 timmar självstudier.
 • Heltid: Du studerar kursen på 100 %. Ett riktmärke för varje delkurs är därför 10 veckor. Du måste studera minst 40 timmar/vecka: 12 timmar lektion och 28 timmar självstudier.
 • Kvällskurs: Du studerar kursen på 25 %. Ett riktmärke för varje delkurs är därför 40 veckor. Du måste studera minst 10 timmar/vecka: 3 timmar lektion och 7 timmar självstudier. Det finns lektioner en kväll i veckan (kl. 16.30–19.45).

Du kommer att använda Google Classroom som en del av dina studier. På Google Classroom sker alla digitala inlämningar.

Examinationer

Under kursen kommer du att examineras på olika färdigheter, såsom läsa, skriva samt muntlig presentation och diskussion. För att kunna visa dina färdigheter är närvaro under lektionerna viktigt.

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå har fyra delkurser. Betyget sätts på hela delkursen, det vill säga utifrån alla uppgifter (inlämningar, redovisningar och övningar i klassrum, såväl muntliga som skriftliga) samt prov. Både muntliga och skriftliga prestationer bedöms kontinuerligt.

Studieform/Upplägg - Distanskurs

Du studerar kursen på 50 %. Ett riktmärke för varje delkurs är därför 20 veckor. Du måste studera minst 20 timmar/vecka.

Kursen ges helt på distans. Det finns inga schemalagda lektioner. Det är viktigt att du är van att hantera digitala hjälpmedel då alla redovisningar sker i digital form. Du använder Google Classroom som plattform för kursen och alla skriftliga inlämningar ska göras i Google Dokument. Varje delkurs är indelad i fyra moduler. Varje modul innehåller uppgifter av olika slag. Oftast behöver uppgifterna bearbetas flera gånger. Kom ihåg att processen vid bearbetningen är mycket viktig. Ett av kunskapskraven i kursen är att du visar att du kan bearbeta och förbättra dina texter/uppgifter.

Varje modul avslutas med ett samtal med läraren, där läraren följer upp uppgifterna som du gjort i de olika modulerna. Därför är det extra viktigt att du visar dina kunskaper både genom uppgifterna som du lämnar in och genom det individuella muntliga samtalet med läraren.

Examinationer

Under kursen kommer du att examineras på olika färdigheter, såsom läsa (i form av inspelning), skriva samt muntlig presentation (i form av videoinspelning) och diskussion (i form av inspelade videosamtal med andra kursdeltagare).

Modul 4 avslutas med två provtillfällen (2 dagar x 3 timmar) som görs i Vuxenutbildningens lokaler. Betyget sätts på hela delkursen, det vill säga utifrån alla uppgifter (inlämningar, redovisningar, såväl muntliga och skriftliga) samt prov. Både muntliga och skriftliga presentationer bedöms kontinuerligt.

Förkunskaper

Förkunskapskrav till grundläggande kurs är betyg från SFI (kurs D), eller motsvarande kunskaper, som visas i antagningsprovet. Om du läser kursen på distans förutsätter vi att du har tillgång till dator, nätuppkoppling, god datorvana och mycket god självdisciplin.

Övrigt

Betyg som ges på kursen är betyg F–A.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.