Studievägledningens drop-in har förändrats.

Drop-in på VLC har förändrats. Före coronapandemin hade vi långa kötider och väldigt korta möten. Du kan inte längre besöka oss spontant, i stället bokar du en tid.

Studievägledningen fortsätter att erbjuda dig vägledning och information både på plats och på distans.

Drop-in på VLC har förändrats. Före coronapandemin hade vi långa kötider och väldigt korta möten. Du kan inte längre besöka oss spontant, i stället bokar du en tid.

Boka en tid och får bättre möjlighet till vägledning och planering av dina studier utan att vänta så länge.
Boka ett besök via telefon eller på plats. Vi har allmän telefontid måndag till torsdag. Vi svarar på mejl varje dag.
Om du har ett bokat besök med personal på VLC ber vi dig att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer och avboka mötet om du är sjuk.

Du bestämmer om du vill tala via telefon eller via google meet och skype. Bokade besök på plats är reserverade för vägledningssamtal, studieplaner och examensplaneringar. Vid kortare frågor ska du ringa eller mejla oss. 

Det är viktigt för oss att kunna fortsätta att ge dig god service och hjälp med dina frågor om vidare studier och utbildningar.

Hela vuxenutbildningens hemsida har förbättrats så att du ska kunna få hjälp och stöd med din ansökan till studier. Du kan finna information om vilka utbildningar som erbjuds och hur kurserna är upplagda. Under elevinformation kan du läsa om allting som gäller inför varje ny studieperiod. 

Studieekonomi kan du vända dig direkt till CSN eller andra myndigheter för att få svar på.  

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.