Kommande informationsmöten

Här kan du efter hand som vi planerar nya informationsmöten läsa mer om dessa och anmäla dig digitalt. Mötena kommer att erbjudas digitalt och även på plats.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.